Projekt WRPO


Budynek Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Bydynek jest nowoczesny zbudowany z grafitowego surowca. Budynek Samorządu Województwa Wielkopolskiego - widok na wysokie szklane okna budynku. Plakat - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. WRPO 2014+. www.wrpo.wielkopolskie.pl

W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy nisko emisyjne, budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Całkowita wartość Projektu wynosi 10.144.258,40 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 8.810.351,78 zł. Z budżetu środków europejskich zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 7.488.799,10 zł co stanowi nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych a wkład własny beneficjenta wyniesie 1.321.552,77 zł.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim. W imieniu Powiatu Krotoszyńskiego Projekt będzie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, który przebuduje istniejący chodnik na ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo – rowerowy oraz wybuduje dwa nowe ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do miejscowości Kobierno o długości 3.402 m. Całkowita wartość inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego wyniesie około 3.011 tys. zł, kwota dofinansowania około 2.559 tys. zł.

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w ramach tego Projektu zakupi 7 autobusów nisko emisyjnych euro 6, przebuduje plac manewrowy na terenie zajezdni przy ul. Kobierskiej, zakupi system umożliwiający sprzedaż i kontrolę e-biletów okresowych oraz system automatycznego przekazywania danych z kas fiskalnych w autobusach do komputera na dyspozytorni, na dworcu autobusowym zamontuje dwie tablice informacyjne o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej a także dalekobieżnej oraz zamontuje stojak na rowery integrując transport rowerowy z autobusowym i samochodowym. Całkowita wartość inwestycji dla MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. wyniesie około 7.134 tys. zł, kwota dofinansowania około 4.930 tys. zł.

W ramach tego Projektu Beneficjent będzie promował projekt a także przeprowadzi działania w zakresie promocji transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego.

Podpisanie umowy przez członków Zarządu. Na zdjęciu siedząca kobieta oraz dwóch mężczyzny ubrani w marynarki oraz żakiet. na biurko leży dokument projektowy oraz torba jednej z członkiń zarządu. Z tylu na białej ścianie wisi obraz.. Podpisanie umowy przez członków Zarządu. Na biurku widoczny jest podpisany projekt przez członków zarządku - kobietę oraz dwóch mężczyzn. W tle na ścianie wisi obraz.Widok na slajd prezentacji. Przy biurku siedzą 4 mężczyźni, ubrani w garnitury oraz krawaty. Stojący czterej mężczyźni, ubrani w krawaty, którzy w rękach mają podpisany projekt. Przy biurko siedzą czterej mężczyzni, ubrani w krawaty oraz garnitury. Jeden z członków zarządu udziela wywiad dziennikarzowi. Pokazana prezentacja na telewizorze. Fundusze Europejskie Program Regionalny. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Podzdziałania 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. Poddziałania 3.3.1

Rejestr zmian dla: Projekt WRPO

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • 2017-03-21
 • Publikacja w dniu:
 • 2017-03-21
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2017-03-21
 • 2017-03-21
 • Podejrzyj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.