Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych


1.Nazwa zamówienia : Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 
2. Pliki do pobrania : 
-Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) 
-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)  
-Formularz Oferty Z Załącznikami (PDF) (doc)  
-Załącznik A do SIWZ- Wzór umowy (PDF) 
 
3. Protokół z otwarcia ofert w dniu 11.12.2018 (PDF)
 
4. Informacja o wyborze oferty (PDF)
 
5. Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF)