Kontakt


Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

Adres

ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn

Telefon

(62) 725-31-22 – informacja całodobowa
fax – (62) 725-31-22

Mail

mzk@krotoszyn.pl

Kasa czynna:

dni robocze od 8:00 do 14:00
z wyjątkiem trzech ostatnich i dwóch pierwszych dni roboczych miesiąca kasa czynna od 8:00 do 15:45

Księgowość i kadry:

czynna od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

Zaopatrzenie:

czynna od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

Dyspozytornia:

czynna od 6:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku

Prezes:

godziny urzędowania – od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek od 7:30 do 8:30 oraz czwartek od 14:00 do 15:00

Dodatkowe informacje

NIP 621-17-77-881REGON 301004083
PKO BP SA 1 Oddział w Krotoszynie ul. Rynek 22,
97 1020 2212 0000 5702 0406 1370
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000322794
Kapitał Zakładowy: 4.577.000,00 PLN