Kontakt


Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

 

Adres

ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn

 

Telefon

(62) 725-31-22 – informacja całodobowa
fax – (62) 725-31-22

 

Mail

mzk@krotoszyn.pl

 

Kasa czynna:

dni robocze od 8:00 do 14:00
z wyjątkiem trzech ostatnich i dwóch pierwszych dni roboczych miesiąca kasa czynna od 8:00 do 15:45

Księgowość i kadry:

czynna od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

Zaopatrzenie:

czynna od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku

Dyspozytornia:

czynna od 6:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku

Prezes:

godziny urzędowania – od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku
interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek od 7:30 do 8:30 oraz czwartek od 14:00 do 15:00

 

Dodatkowe informacje

NIP 621-17-77-881REGON 301004083
Bank Zachodni WBK S.A. 1 oddział w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12a
34 1090 1157 0000 0001 1093 1586
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000322794
Kapitał Zakładowy: 4.577.000,00 PLN