Witaj na stronie MZK KROTOSZYN

Zmieniliśmy ją dla Ciebie

Autobus

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017


Z wielką radością i dumą informujemy o uzyskanej przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. nominacji do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii w związku z realizacją projektu: Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”.
Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest sekcja „Rzecz o Innowacjach”. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.
Nagroda docenia najbardziej innowacyjne projekty realizowane w ramach programów unijnych i krajowych przez polskie placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową, a także samorządy, podległe im spółki, a także prywatne i państwowe firmy, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju Polski.