Witaj na stronie MZK KROTOSZYN

Zmieniliśmy ją dla Ciebie

Autobus

Projekt WRPOW dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy nisko emisyjne, budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Całkowita wartość Projektu wynosi 10.144.258,40 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 8.810.351,78 zł. Z budżetu środków europejskich zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 7.488.799,10 zł co stanowi nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych a wkład własny beneficjenta wyniesie 1.321.552,77 zł.

 

Projekt będzie realizowany wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim. W imieniu Powiatu Krotoszyńskiego Projekt będzie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, który przebuduje istniejący chodnik na ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo – rowerowy oraz wybuduje dwa nowe ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do miejscowości Kobierno o długości 3.402 m. Całkowita wartość inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego wyniesie około 3.011 tys. zł, kwota dofinansowania około 2.559 tys. zł.

 

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w ramach tego Projektu zakupi 7 autobusów nisko emisyjnych euro 6, przebuduje plac manewrowy na terenie zajezdni przy ul. Kobierskiej, zakupi system umożliwiający sprzedaż i kontrolę e-biletów okresowych oraz system automatycznego przekazywania danych z kas fiskalnych w autobusach do komputera na dyspozytorni, na dworcu autobusowym zamontuje dwie tablice informacyjne o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej a także dalekobieżnej oraz zamontuje stojak na rowery integrując transport rowerowy z autobusowym i samochodowym. Całkowita wartość inwestycji dla MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. wyniesie około 7.134 tys. zł, kwota dofinansowania około 4.930 tys. zł.

 

W ramach tego Projektu Beneficjent będzie promował projekt a także przeprowadzi działania w zakresie promocji transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego.

MZK WRPO – prezentacja