PRZETARG NIEOGRANICZONY – DAMN/2015


1. Nazwa Zamówienia : „Dostawa autobusu międzymiastowego niskopodłogowego”
2. Termin realizacji zamówienia : Od dnia podpisania umowy do 30 września 2015 r.
3. Termin składania ofert : 18.08.2015 r. godzina 10.30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. pokój nr5.
4. Termin otwarcia ofert : 18.08.2015 r. godzina 11.00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. pokój nr 3.
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– projekt umowy jako załącznik A do siwz PDF
– oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (do wypełnienia) PDF
– szczegółowa specyfikacja techniczna (do wypełnienia) PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6a. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
– z dnia 11.08.2015 r. PDF
7. Odwołania:
8. Informacja o wyniku postępowania:
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF