PRZETARG NIEOGRANICZONY – ON/2015


1. Nazwa zamówienia : „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o.”
2. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.
3. Termin i miejsce składania ofert : 08.12.2015 r. godzina 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o.
pokój nr 5.
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 08.12.2015 r. godzina 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o.
pokój nr 5.
5. Pliki do pobrania :
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– oferta wraz z załącznikami PDF
– załącznik nr A do siwz – projekt umowy PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
6a. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
– z dnia 09.11.2014 PDF
7. Odwołania :
8. Informacja o wyniku postępowania :
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF