DOSTAWA NOWYCH OPON DO AUTOBUSÓW (ZAKOŃCZONY)


1.Przedmiot zamówienia stanowiła dostawa nowych opon autobusowych 2007r.
2.Tryb postępowania : zapytanie o cenę
(podst.prawna art. 69 i 70 ustawy pzp)
3. Wynik postepowania:
– zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
– ogłoszenie o zawarciu umowy (PDF)