Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne


1. Nazwa zamówienia : „ Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne”
 
2. Termin realizacji zamówienia : do 20.11.2017 r.
 
3. Termin i miejsce składania ofert : 14.06.2017 r. godzina 09:30- Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
 
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 14.06.2017 r. godzina 10:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 3.
 
5. Pliki do pobrania :
– Ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 090-179197 (wersja PDF)
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wersja PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (wersja PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (wersja edytowalna DOC)
– Załącznik A – Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ (wersja PDF)
– Załącznik B – Szczegółowe specyfikacje techniczne – (wersja PDF)
– Załącznik C – Umowa dostawy (wersja PDF)
– Załącznik D – Ramowe wymagania dotyczące gwarancji, serwisu, autoryzacji, szkoleń (wersja PDF)
– zmiana treści SIWZ z 17.05.2017 (wersja PDF)
– odpowiedzi na zapytania, zmiana treści SIWZ z dn. 26.05.17 r.(wersja PDF)
– Poprawiony Zał Nr 7 Autobusy D (wersja PDF)
 
6. Protokół z otwarcia ofert 14.06.2017 (wersja PDF)
 
7. Informacja o wyborze oferty (wersja PDF)
 
8. Informacja o udzieleniu zamówienia (wersja PDF)