PN – DA 3/2012


PN – DA 3/2012

1. Nazwa zamówienia: Dostawa autobusu turystycznego dla MZK w Krotoszynie Sp. Z o.o.
2. Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert: 30.10.2012 r. g. 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5 , pok. Nr 3.
4. Termin otwarcia ofert : 30.10.2012 r. g. 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5, pok. Nr 3.
5. Pliki do pobrania :
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– projekt umowy – jako zał. A do SIWZ PDF
– oferta wykonawcy – do wypełnienia PDF wraz z załącznikami PDF
– szczegółowa specyfikacja techniczna – jako zał. Nr 1 (do wypełnienia) PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6a. Odpowiedzi na zapytania wykonawców
– z dnia 24.10.2012 r. PDF
7. Odwołania
8. Informacja o wyniku postępowania
– zawiadomienie o wyborze oferty PDF
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia PDF