PN-DSO/2013


1. Nazwa zamówienia: „Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych”
2. Termin realizacji: 3 miesiące od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert: 09.08.2013 r. g. 10.30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5,
pokój Nr 3
4. Termin otwarcia ofert: 09.08.2013 r. g. 11.00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5,
pokój Nr 3
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacji istotnych warunków zamówienia PDF
– projekt umowy jako załącznik A do sizw PDF
– oferta wykonawcy (do wypełnienia) wraz z załącznikami PDF
– szczegółowa specyfikacja techniczna – jako zał. Nr 1 (do wypełnienia) PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Odwołania
8. Informacja o wyniku postępowania
– zawiadomienie o wyborze oferty PDF
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia PDF