PN – ON 01/2010


PN – ON 1/2010

1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.
2. Termin realizacji : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert : do 03.12.2010 r. godzina 9:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 5.
4. Termin otwarcia ofert : 03.12.2010 r. godzina 9:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 5.
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
– załączniki do SIWZ (PDF)
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
7. Protesty:
8. Informacja o wyniku postępowania:
– zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (PDF)