Przebudowa placu manewrowego na terenie MZK w Krotoszynie


1. Nazwa zamówienia : „ Przebudowa placu manewrowego na terenie MZK w Krotoszynie ”
 
2. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017 r.
 
3. Termin i miejsce składania ofert : 05.06.2017 r. godzina 09:30- Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 6.
 
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 05.06.2017 r. godzina 10:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 3.
 
5. Pliki do pobrania :
– Ogłoszenie o zamówieniu nr 511597-N-2017 (wersja PDF)
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wersja PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (wersja PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (wersja edytowalna DOC)
– Załącznik nr 1 – Przedmiar robót / kosztorys ofertowy (wersja PDF)
– Załącznik A – Wzór umowy (wersja PDF)
– Załącznik B – Opis techniczny wraz ze szkicami – (wersja PDF)
– Załącznik C – STWiOR (wersja PDF)
– Załącznik D – Wzór karty gwarancyjnej (wersja PDF)
 
6. Protokół z otwarcia ofert w dniu 05.06.2017 r. (wersja PDF)
 
7. Informacja o wyborze oferty (wersja PDF)
 
8. Informacja o udzieleniu zamówienia (wersja PDF)