PRZETARG NIEOGRANICZONY – ON /2011


PN – ON /2011

1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla MZK w Krotoszynie Sp. z o.o.
2. Termin realizacji : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert : do 28.11.2011 r. godzina 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 5.
4. Termin otwarcia ofert : 28.11.2011 r. godzina 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn, pok. nr 5.
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
– oferta wraz z załącznikami (PDF)
– załącznik Nr A do SIWZ (projekt umowy) (PDF)
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
– zmiana treści SIWZ z dnia 25.11.11 (PDF)
7. Protesty:
8. Informacja o wyniku postępowania:
– zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (PDF)