PRZETARG NIEOGRANICZONY – ON/2012


PN – ON/2012

1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o.
2. Termin realizacji : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Termin składania ofert : 02.01.2013 r. godzina 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn, pok. Nr 5.
4. Termin otwarcia ofert : 02.01.2013 r. godzina 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5, 63 – 700 Krotoszyn, pok. Nr 5.
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– oferta wraz z załącznikami PDF
– załącznik nr A do SIWZ – projekt umowy PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
7. Protesty:
8. Informacja o wyniku postępowania :
– zawiadomienie o wyborze oferty PDF
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia PDF