PRZETARG NIEOGRANICZONY – ON/2013


1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o.
2. Termin realizacji zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
3. Termin i miejsce składania ofert : 27.12.2013 r. godzina 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o., pokój nr 5
4. Termin otwarcia ofert : 27.12.2013 r. godzina 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. pokój nr 5.
5. Pliki do pobrania :
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– oferta wraz z załącznikami PDF
– załącznik nr A do siwz – projekt umowy PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
6 a. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców:
– z dnia 05.12.2013 r. PDF
7. Odwołania :
8. Informacja o wyniku postępowania :
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF