PRZETARG NIEOGRANICZONY PN – DAMN/2013


1. Nazwa zamówienia: „Dostawa autobusu miejskiego niskowejściowego”
2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2013 r.
3. Termin składania ofert: 26.09.2013 r. g. 10.30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5,
pokój Nr 3
4. Termin otwarcia ofert: 26.09.2013 r. g. 11.00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5,
pokój Nr 3
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– projekt umowy jako załącznik A do siwz PDF
– oferta wykonawcy wraz z załącznikami (do wypełnienia) PDF
– szczegółowa specyfikacja techniczna – jako zał. Nr 1 (do wypełnienia) PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
7. Odwołania :
8. Informacja o wyniku postępowania :
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF
– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDF