PRZETARG PN – DA 1/2011


PN – DA 1/2011

1. Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn.: Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów”
2. Termin realizacji : 120 dni od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert : 11.04.2011 r. g. 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , pok. Nr 5
4. Termin otwarcia ofert : 11.04.2011 r. g. 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , pok. Nr 5
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) (PDF)
– projekt umowy – jako część II SIWZ (PDF)
– oferta – jako załącznik nr 1 do SIWZ (PDF)
– specyfikacja techniczna autobusów miejskich – jako załącznik A (PDF)
– specyfikacja techniczna autobusu podmiejskiego – jako załącznik B (PDF)
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiany treści SIWZ z dnia 04.03.2011 r.
– poprawiony załącznik A do SIWZ (PDF)
6a. Odpowiedzi na zapytania wykonawców
– z dnia 07.03.2011 (PDF)
7. Odwołania:
8. Informacja o wyniku postępowania:
– zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (PDF)

Utworzono: 02.03.2011