PRZETARG PN-DA 1/2012


PN – DA 1/2012

1. Nazwa zamówienia : „Dostawa używanego autobusu liniowo-podmiejskiego”
2. Termin realizacji : 7 dni od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert : 21.03.2012 r. g. 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , pok. Nr 5
4. Termin otwarcia ofert : 21.03.2012 r. g. 11:00 ? Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , pok. Nr 5
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) PDF
– projekt umowy-jako część II SIWZ PDF
– oferta – jako załącznik nr 1 do SIWZ wraz z 4 załącznikami PDF
– specyfikacja techniczna autobusu liniowo-podmiejskiego – jako załącznik A PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Odwołania:
8. Informacja o wyniku postępowania:
– zawiadomienie o wyborze oferty PDF
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia PDF