PRZETARG PN – DA 2/2012


PN – DA 2/2012

1. Nazwa zamówienia : Dostawa używanego autobusu miejskiego
2. Termin realizacji : 7 dni od dnia podpisania umowy
3. Termin składania ofert : 07.08.2012 r. g. 10:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5 , pok. Nr 5.
4. Termin otwarcia ofert : 07.08.2012 r. g. 11:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. ul. Kobierska 5, pok. Nr 5.
5. Pliki do pobrania :
– ogłoszenie o zamówieniu PDF
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia PDF
– projekt umowy – jako zał. A do SIWZ PDF
– oferta wykonawcy – do wypełnienia wraz z załącznikami PDF
– szczegółowa specyfikacja techniczna – jako zał. Nr 1 PDF
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Odwołania
8. Informacja o wyniku postępowania
– zawiadomienie o wyborze oferty PDF
– zawiadomienie o udzieleniu zamówienia PDF