PRZETARG PN-SP/1/07


PN-SP/1/07
1. Nazwa zamówienia : Dostawa zestawu zbiorników na olej napędowy z urządzeniami dystrybucyjnymi ( dystrybutor główny i zapasowy ) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie, z przeznaczeniem na magazyn paliw z punktem nalewczym o łącznej pojemności od 13000 do 15000 litrów.
2. Termin realizacji : W ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Termin składania ofert : Do 28.11.2007 r godz. 9:30 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie, ul.Kobierska 5 pokój nr 5.
4. Pliki do pobrania :
– ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
– załączniki do SIWZ (PDF)
5. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia :
6. Protesty :
7. Informacja o wyniku postępowania :
– zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
– ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)