Zakup i wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu dla MZK w Krotoszynie


1. Nazwa zamówienia : „ Zakup i wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu dla MZK w Krotoszynie”
 
2. Termin realizacji zamówienia : do 31.10.2017 r.
 
3. Termin i miejsce składania ofert : 08.08.2017 r. godzina 09:30- Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.
 
4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 08.08.2017 r. godzina 10:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 3.
 
5. Pliki do pobrania :
– Ogloszenie o zamowieniu nr 552718-N-2017 (wersja PDF)
– Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wersja PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (wersja PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (wersja edytowalna DOC)
– Załącznik A – Opis Przedmiotu Zamówienia (wersja PDF)
– Załącznik B Wzór umowy – (wersja PDF)
– Załącznik C Dokumentacja budowlana elektryczna (wersja PDF)
 
6. Protokół z otwarcia ofert w dniu 08.08.2017 (wersja PDF)
 
7. Informacja o wyborze oferty (wersja PDF)
 
8. Informacja o udzieleniu zamówienia (wersja PDF)