Rada nadzorcza


Skład Rady Nadzorczej:
– Stefan Nawrocki – przewodniczący
– Krzysztof Ludwiczak – członek
– Danuta Garbarek – członek
 
 
Zakres obowiązków Rady Nadzorczej