Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.


1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

2. Pliki do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu nr 627632-N-2019 (PDF)

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

– Formularz oferty z załącznikami (PDF)

– Załącznik A do SIWZ – Wzór umowy(PDF)

3. Protokół z otwarcia ofert w dniu 04.12.2019 (PDF)