Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.


1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.


2. Pliki do pobrania:

– Ogłoszenie o zamówieniu nr 763490-N-2020 (PDF)
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (PDF)
– Załącznik A do SIWZ – Wzór umowy (PDF)


3. Odpowiedź na zapytanie z dn. 09.12.2020 r. (PDF)


4. Protokół z otwarcia ofert w dniu 17.12.2020 (PDF)


5. Informacja o wyborze oferty (PDF)


6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510404611-N-2021 (PDF)