Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w 2018 r


1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w 2018 r
2. Termin realizacji : od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r
3. Termin składania ofert : 07.12.2017 r.godzina 09:30- Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.pokój nr 6.
4. Termin otwarcia ofert : 07.12.2017 r.godzina 10:00– Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 3.
5. Pliki do pobrania:
– ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
– formularz oferty z załącznikami (PDF) (doc)
– załączniki do SIWZ (PDF)
– Zmiana treści SIWZ z dn. 01.12.2017 r. (PDF)
– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500067967_N_2017 (PDF)
6. Odpowiedzi na zapytania z dnia 04.12.2017 (PDF)
7. Protokół z otwarcia ofert w dniu 07.12.2017 (PDF)