Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (zakończony)


1. Nazwa zamówienia : Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

2. Pliki do pobrania:
– Ogłoszenie o zamówieniu nr 627632-N-2019 (PDF)
– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)
– Formularz oferty z załącznikami (PDF)
– Załącznik A do SIWZ – Wzór umowy(PDF)

3. Protokół z otwarcia ofert w dniu 04.12.2019 (PDF)

4. Informacja o wyborze oferty (PDF)

5. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510000226-N-2020 (PDF)