PRZETARG NIEOGRANICZONY – ON/2016


PN-ON/2016
1. Nazwa zamówienia : „Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w 2017 r.”

2. Termin realizacji zamówienia : od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

3. Termin i miejsce składania ofert : 24.11.2016 r. godzina 09:30- Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 5.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert : 24.11.2016 r. godzina 10:00 – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. pokój nr 5.

5. Pliki do pobrania :
– ogłoszenie o zamówieniu (PDF)
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF)
– załącznik nr A do siwz – wzór umowy (PDF) (doc)
– oferta wraz z załącznikami (PDF) (doc)
6. Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.11.2016

7. Odwołania :
8. Informacja o wyniku postępowania:
– zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)
– informacja o udzieleniu zamówienia (PDF)