Ulgi


Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej – wysokość ulgi