Zamówienia publiczne


Przetargi

– 2006 –

1. Dostawa używanego, bezwypadkowego autobusu turystycznego. (unieważniony)
2. Dostawa używanego, bezwypadkowego autobusu turystycznego. (zakończony)

– 2007 –

3. Dostawa nowych opon do autobusów. (zakończony)
4. Dostawa używanego, bezwypadkowego autobusu miejskiego. (zakończony)
5. Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej wyposażonych w silniki spełniające minimum normy Euro – 3. (zakończony)
6. Dostawa zestawu zbiorników na olej napędowy włącznie z urządzeniami dystrybucyjnymi. (zakończony)

– 2008 –

7. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie MZK. (zakończony)

– 2009 –

8. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie MZK. (zakończony)

– 2010 –

9. Sukcesywna dostawa oleju napędowego do magazynu paliw na terenie MZK. (zakończony)

– 2011 –

10. Dostawa fabrycznie nowych autobusów w ramach projektu pn.: Unowocześnienie taboru MZK Krotoszyn Sp. z o.o. poprzez zakup 5 fabrycznie nowych autobusów. (zakończony)
11. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. (zakończony)

– 2012 –

12. Dostawa używanego autobusu liniowo-podmiejskiego. (zakończony)
13. Dostawa autobusu turystycznego dla MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. (zakończony)
14. Dostawa autobusu turystycznego dla MZK w Krotoszynie Sp. Z o.o. (zakończony)
15. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla MZK w Krotoszynie Sp. Z o.o. (zakończony)

– 2013 –

16. Dostawa busa do przewozu osób niepełnosprawnych. (zakończony)
17. Dostawa autobusu miejskiego niskowejściowego (zakończony)
18. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. (zakończony)

– 2014 –

19. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. (zakończony)

– 2015 –

20. Dostawa autobusu międzymiastowego niskopodłogowego. (zakończony)
21. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (zakończony)

– 2016 –

22. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. (zakończony)

– 2017 –

23. Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne (zakończony)
24. Przebudowa placu manewrowego na terenie MZK w Krotoszynie (zakończony)
25. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu dla MZK w Krotoszynie (zakończony)
26. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w 2018 r. (zakończony)

– 2018 –

27. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (zakończony)
28. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (zakończony)

– 2019 –

29. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. (zakończony)

– 2020 –

30. Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przewidywanych w roku 2020

31. Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.(zakończony)

– 2021 –

32. Informacja o planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przewidywanych w roku 2021

Biuletyn Małych Zamówień