Zastępca Głównego Księgowego


Ogłoszenie

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o.

Ogłasza się konkurs na wolne stanowisko:

Zastępca Głównego Księgowego

Załączniki
1) Kwestionariusz osobowy
2) Nabór na stanowisko
3) Oświadczenie o niekaralności
4) Oświadczenie o pełnej zdolności
5) Oświadczenie o pełni praw publicznych