Projekt WRPO


Budynek Samorządu Województwa Wielkopolskiego Budynek Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020. WRPO 2014+. www.wrpo.wielkopolskie.pl

W dniu 20 marca 2017 r. Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy nisko emisyjne, budowa ciągów pieszo – rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Całkowita wartość Projektu wynosi 10.144.258,40 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 8.810.351,78 zł. Z budżetu środków europejskich zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 7.488.799,10 zł co stanowi nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych a wkład własny beneficjenta wyniesie 1.321.552,77 zł.

Projekt będzie realizowany wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim. W imieniu Powiatu Krotoszyńskiego Projekt będzie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie, który przebuduje istniejący chodnik na ul. Konstytucji 3 Maja na ciąg pieszo – rowerowy oraz wybuduje dwa nowe ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ul. Raszkowskiej i ul. Mahle do miejscowości Kobierno o długości 3.402 m. Całkowita wartość inwestycji dla Powiatu Krotoszyńskiego wyniesie około 3.011 tys. zł, kwota dofinansowania około 2.559 tys. zł.

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. w ramach tego Projektu zakupi 7 autobusów nisko emisyjnych euro 6, przebuduje plac manewrowy na terenie zajezdni przy ul. Kobierskiej, zakupi system umożliwiający sprzedaż i kontrolę e-biletów okresowych oraz system automatycznego przekazywania danych z kas fiskalnych w autobusach do komputera na dyspozytorni, na dworcu autobusowym zamontuje dwie tablice informacyjne o kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej a także dalekobieżnej oraz zamontuje stojak na rowery integrując transport rowerowy z autobusowym i samochodowym. Całkowita wartość inwestycji dla MZK w Krotoszynie Sp. z o.o. wyniesie około 7.134 tys. zł, kwota dofinansowania około 4.930 tys. zł.

W ramach tego Projektu Beneficjent będzie promował projekt a także przeprowadzi działania w zakresie promocji transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego.

Podpisanie umowy przez członków Zarządu. Podpisanie umowy przez członków Zarządu.Prezentacja przedstawiona na telewizorze. Podpisanie umowy przez członków Zarządu. Podpisanie umowy przez członków Zarządu. Podpisanie umowy przez członków Zarządu. Osoba udzielająca wywiadu. Pokazana prezentacja na telewizorze. Fundusze Europejskie Program Regionalny. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Podzdziałania 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Rejestr zmian dla: Projekt WRPO

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Administrator
 • Dokument z dnia:
 • 2021-11-16
 • Publikacja w dniu:
 • 2021-11-16
 • Zmiany:
 • Podejrzyj
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Administrator
 • 2021-11-16
 • 2021-11-16
 • Podejrzyj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.