Deklaracja dostępności MZK Krotoszyn


Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mzk.krotoszyn.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-07-29 10:33:00
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-29 10:33:00

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • część zamieszczonych dokumentów/aktualności umieszczone w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranów. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille lub OCR do odczytu treści skanu lub kontakt z nami – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy
 • kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył podmiot, w tym interaktywna mapa dojazdu,
 • treści będące w posiadaniu pomiotu, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone lub przez podmiot nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której pomiot nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-07-29 10:33:00
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-29 10:33:00

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Adres: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn
 • E-mail: mzk@krotoszyn.pl
 • E-mail: 62 725 31 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się w następującej lokalizacji: ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn.

Budynek spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Budynek jednokondygnacyjny posiadający dwa wejścia od strony placu. Wejście do Kasy jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki, 
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności MZK Krotoszyn

 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • b/d
 • Opublikował:
 • Anita Wierzowiecka
 • Dokument z dnia:
 • 2022-07-29 10:33:00
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-07-29 10:33:00
 • Zmiany:
 • b/d
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • b/d
 • Anita Wierzowiecka
 • 2022-07-29 10:33:00
 • 2022-07-29 10:33:00
 • b/d
 • Podmiot odpowiedzialny
 • Panel 4 Real
 • Wytworzył:
 • Administrator
 • Opublikował:
 • admin
 • Dokument z dnia:
 • 2021-03-15
 • Publikacja w dniu:
 • 2022-03-04
 • Zmiany:
 • b/d
 • Podmiot odpowiedzialny:
 • Wytworzył:
 • Opublikował:
 • Dokument z dnia:
 • Publikacja w dniu:
 • Zmiany:
 • Panel 4 Real
 • Administrator
 • admin
 • 2021-03-15
 • 2022-03-04
 • b/d

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.